Termenii și Condițiile utilizării website-ului www.emeraldfood.ro, și a serviciilor oferite de website-ul menționat, numit în continuare Emerald Food, in conformitate cu directiva europeană de protecție a datelor personale (GDPR), în efect de la 25 mai 2018. Acești Termeni și Condiții reprezintă asumarea Emerald Food pentru oferirea serviciilor menționate în înregistrarea legală a activității, precum și acceptul utilizatorilor serviciilor Emerald Food, numiți în continuare Clienți.

 • Emerald Food își rezervă dreptul de a modifica prețurile și ofertele aflate în derulare fără o notificare în prealabil. Fotografiile sunt cu titlu de prezentare.
 • Emerald Food efectuează livrări în sectorul 4, zona Berceni și Popești Leordeni
 • Comanda minimă pentru livrare gratuită este de 30 RON
 • Prețurile produselor sunt exprimate în RON și conțin TVA
 • Modalități de plată: cash, la livrare și online, prin card bancar
 • Produsele pot conține următorii alergeni: Gluten din grâu, ouă și/sau derivate, lapte și/sau derivate, soia și/sau produse pe bază de soia, pește și/ sau produse pe bază de pește.
 • Timpul de livrare este de 30 min și este aproximativ. În funcție de condițiile de trafic sau de solicitarea bucătăriei, acesta poate ajunge, câteodată, la aprox. 50 min.

Returnarea produselor / Anularea comenzii:

Clientul poate solicita returnarea produselor / anularea comenzilor in următoarele situatii:

 • Produsele prezinta deteriorari severe.
 • Există întârzieri în livrarea comenzii mai mari de 2 ore, calculate din momentul lansării comenzilor.
 • Produsele au fost livrate/facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Clientul poate refuza recepția.
  Consumatorul poate solicita returnarea produselor pentru înlocuire, iar în situația în care produsul nu se mai află pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii comenzii.
  Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, Clientul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.
  Renunțarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerată un abuz.
  În momentul efectuării unei comenzi, Clientul declară că a luat cunoștință de acești Termeni și Condiții și este întru totul de acord cu cele menționate mai sus.
  Acceptarea acestor Termeni și Conditii constituie un veritabil contract între părți, căruia i se aplică clauzele Codului Civil.
 • În situația în care suma achitată de către Client în baza comenzii online, plata card, este anulată de acesta, în conformitate cu regulamentul Emerald Food, restituirea sumei plătite în contul Clientului va fi transferată în termen de 30 zile de la anularea comenzii.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clientul este informat că scopul solicitării, colectării și procesării datelor, este în principal procesarea comenzii d-voastră, iar in subsidiar în cazul în care s-a dat acceptul expres de a primi Newsletter-urile Emerald Food prin bifarea opțiunii „Doresc să primesc Newsletter” este transmiterea de informații de interes general, informații cu privire la promoții și oferte.

Prin înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea de comenzi telefonice și/sau în punctele de desfacere, clientul își dă acordul expres și neechivoc ca datele lui personale să fie prelucrate de către SC DUMITRANS GLOBAL SRL

La cererea participantilor, adresata in scris catre SC DUMITRANS GLOBAL SRL., aceasta se obligă:

 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SC DUMITRANS GLOBAL SRL garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise, semnată și datată, ce va fi trimisă prin poșta la adresa: SC DUMITRANS GLOBAL SRL, sos. Berceni nr. 102, sector 4
Bucuresti.

În conformitate cu legislația europeană de gestionare și informare asupra datelor personale colectate și scopul acestora, reglementată prin directiva 95/46/EC a GDPR (Generald Data Protection Regulation), declarăm următoarele:

 • Datele colectate de Emerald Food prin website-ul www.emeraldfood.ro, prin completarea Formularului de Comandă: Nume și Prenume, oferite expres de către Client, necesare identificării Clientului și înregistrării comenzilor pe numele acestuia; E-mail, oferit expres de către Client, necesar primirii de către client a proformelor comenzii plasate de acesta, pentru primirea de informații despre comenzile Clientului; Adresa completă, oferită expres, necesară pentru serviciul de livrare a comenzilor către Client, Date de identificare fiscală, oferite expres, pentru pers. juridice, în vederea eliberării de facturi conforme.
 • Datele colectate de Emerald Food reprezintă informații oferite în mod conștient și benevol de către Client.
 • Emerald Food nu divulgă aceste date niciunei terțe părți, datele primite fiind folosite exclusiv pentru completarea cu succes a comenzilor plasate pe site-ul www.emeraldfood.ro